fbpx

CENÍK


Ceník služeb i obchodní podmínky platné od 1. 12. 2020

Ateliér MIMO Space je plátcem DPH | Ceny uvedené v ceníku jsou bez DPH

PODMÍNKY K ZAKÁZKÁM

1 Nacenění zakázky

 • Ateliér MIMO Space se nevěnuje opravám ani úpravám oděvů z cizí výroby.
 • Úvodní konzultace – na úvodní konzultaci je potřeba představit vlastní koncept kostýmu (ideálně vč. nákresů, fotografií, moodboardu či jiné ukázky) a dostupné finance na práci.
 • Nacenění zakázkyna základě úvodní konzultace bude klientovi poskytnuto nacenění zakázky. Cena se odvíjí od náročnosti kostýmu a vytíženosti ateliéru. MIMO Space je plátcem DPH.
 • Standardní doba výroby – standardní doba výroby je 3-6 týdnů od připsání zálohy na účet Ateliéru, schválení finálního konceptu klientem a pořízením materiálů Ateliérem či jejich zajištění klientem. Nadrámcový fitting, dodatečné změny designu, připomínky k úpravě apod. ze strany klienta mohou tuto dobu (i výslednou částku; viz. Vícepráce) navýšit.
 • Expresní příplatek – případné zkrácení standardní doby výroby na žádost klienta pod ateliérem určenou dobu podléhá expresním příplatkům. Cena i doba realizace se odvíjí od kapacit Ateliéru. U expresních zakázek je uhradit předem plnou výši ceny zakázky. Doba výroby je brána od připsání částky na účet Ateliéru, schválení konceptu kostýmu ze strany klienta a pořízení materiálu ze strany Ateliéru.
  • Výše expresních příplatků:
   • Za ¾ stanoveného času: 38 %
   • Za ½ stanoveného času: 65 %
   • Za méně než ½ stanoveného času: 100 %
 • Vícepráce – součástí zakázky je návrh a výroba kostýmu, fitting, komunikace s klientem, volba a nákup materiálů, dvě kola připomínek ke konceptu a schválení. Jakékoliv změny finálního konceptu, nadrámcová kola připomínek ze strany klienta, úpravy rozpracovaného kostýmu mimo navržený koncept, nadrámcové fittingy či dodatečné úpravy po finálním fittingu na přání klienta se berou jako Vícepráce, a jsou nad rámec původní zakázky naceněny hodinovou sazbou dle platného ceníku na stránkách MIMO Space.

2 Design a Užití

 • Design a Koncept – design s autorským podpisem MIMO Space / Moniky Vaverové a proces výroby (design kostýmu, sketching, moodboard, střihy a technologické procesy, volba materiálů atd.) jsou intelektuálním vlastnictvím MIMO Space a Moniky Vaverové. Není-li dohodnuto jinak, tvorba a reprodukce kostýmů či jejich prvků (materiálové, designové, technologické) jsou možné pouze prostřednictvím Ateliéru MIMO Space.
 • Porušení úmluvy – v případě porušení těchto podmínek, na kterých se Ateliér a Klient dohodli, může Ateliér podstoupit právní kroky.
 • Marketing – není-li dohodnuto jinak, Ateliér si vyhrazuje právo dokumentovat proces designu a výroby kostýmu, a tyto mateirály využít pro marketingové účely.

3 Výrobní proces

 • Záloha na práci – veškerá činnost (design kostýmu, skicování a moodboard, schvalování s klientem, tvorba střihového a technologického řešení, měření, výběr a nákup materiálů, krejčovské a aranžérské práce, fitting atd.) začínají po uhrazení zálohy klientem ve výši alespoň 70 % fakturované částky na účet Ateliéru (výjimkou jsou Expresní práce, kdy je nutné uhradit plnou výši zakázky předem).
 • Tvorba konceptu – na základě požadavků od klienta je s ohledem na cíl použití a výši rozpočtu vytvořen výtvarný koncept kostýmu. Součástí zakázky jsou dvě kola připomínek k danému konceptu ze strany klienta a jejich zapracování tvůrkyní návrhu. Tvorba nového konceptu je brána jako Vícepráce.
 • Měření postavy – probíhá v prostorách Ateliéru MIMO Space v domluveném termínu, a je nezbytné
 • Fitting – v rámci výroby poskytujeme zákazníkovi dvě kola fittingu – průběžný a finální. U obou fittingů je nezbytná účast osob, pro které jsou kostýmy zhotovovány. Fittingy standardně probíhají v ateliéru MIMO Space. Fitting mimo ateliér na vyžádání klienta podléhají přirážce za kilometráž i čas strávený cestou na místo a následně zpět do ateliéru. Jestliže klient nevyužije fittingů, nenese Ateliér zodpovědnost za případně nepadnoucí oděv.

4 Předání zakázky

 • Předání kostýmu – finální zakázka je předána/zaslána ve chvíli, kdy je doplacena zbývající částka faktury na účet Ateliéru. V případě, že na zakázce došlo k Vícepráci, je k předání nezbytné uhradit také Vícepráce. Převzetím kostýmu považují obě strany kostým za dokončený, a to i v případě, že klient nevyužil některého z fittingů.
 • Doprava – zaslání kostýmu poštou není součástí dodávky a je hrazeno klientem v plném rozsahu. V tomto případě je povinný příplatek za pojištění zásilky v její celkové hodnotě. Ateliér nenese zodpovědnost za škody na zásilce či její ztrátu přepravcem.
 • Záruka – kostým je vždy vytvářen jako prototyp, a to s ohledem na jeho očekávané užití a trvanlivost. Ke kostýmům poskytujeme dva měsíce záruku na bezplatné opravy poškození v důsledku jeho užívání. Jakékoliv další opravy podléhají platnému ceníku.

5 Souhlas s podmínkami – zasláním zálohy na účet ateliéru klient souhlasí s výše uvedenými podmínkami.

TVORBA STAGEWEAR, FILMOVÝCH A PROMO KOSTÝMŮ, ZAKÁZKOVÁ TVORBA

Ceny jsou uvedeny za hodinu práce.

NÁVRHÁŘSKÁ ČINNOST 
A1) Nápadová / Ilustrační / Výtvarná část
Odborná konzultace 2000 CZK
Moodboardy a barevnice 850 CZK
Skicovné / Rozkreslení a úpravy návrhů / Finální návrhy 1500 CZK
A2) Materiálová část
Prostudování a konzultace materiálů 1000 CZK
Nákup a výběr ostatních materiálů a galanterie pro výrobu prototypů 700 CZK
A3) Prototypovací a řemeslná část
Rozkresy pro výrobu / Technologické postupy / Výroba střihů 700 CZK
Šití a testování 250 CZK
Kostýmní zkouška 500 CZK
A4) Grafický placement
Úpravy grafických podkladů pro potisky (výšivky, loga, ornamenty…) 800 CZK
Příprava grafických zdrojů pro testování potisků, výběr technik 800 CZK
ART DIRECTORSKÁ ČINNOST
Projektové řízení – komunikační aktivity, produkční činnost (foto, video), marketingová podpora, supervize výroby 700 CZK
Produkce a koordinace (příprava a režie focení, zajištění účastníků, techniky, místa…) 700 CZK
Komunikace s výrobnami a externími firmami 700 CZK
GRAFICKÁ ČINNOST
Konzultace konkrétní grafiky a její úpravy 1000 CZK
Brand placement – Umístění log na produkty, přípravy tabulek pro tisky 700 CZK
MARKETINGOVÁ PODPORA
Tvorba marketingové strategie projektu (interní obsahové schéma, umělecká identita) Na bázi konzultací
Tvorba komunikační strategie (jazyk komunikace, …)
DALŠÍ AKTIVITY 
Doprava (např. konzultace či kostýmní zkoušky mimo Ateliér 8 CZK/KM
Zapůjčení kostýmů pro focení, natáčení apod. od 3000 CZK/natáčecí den

Uvedené ceny jsou BEZ DPH (21 %). MIMO Space není plátcem DPH.